Mẫu thông tin Hội viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc   THÔNG TIN HỘI VIÊN HỘI HỮU NGHỊ VIỆT – PHÁP TP. HẢI PHÒNG Họ và tên:……………………………………………………………………………..... Read more »

Đơn xin vào Hội Hữu nghị Việt- Pháp TP Hải Phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc   ĐƠN XIN VÀO HỘI HỮU NGHỊ VIỆT – PHÁP T.P HẢI PHÒNG Kính gửi: Ban lãnh... Read more »

Thư mời họp BCH Hội Hữu nghị Việt Pháp TP Hải Phòng

Trân trọng kính mời các ông bà trong Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Pháp TP Hải Phòng tham dự cuộc họp Ban Chấp hành Hội quí 2/2019. Thời gian: 9h... Read more »

Danh sách Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Pháp TP Hải Phòng

TT Họ và tên Chức vụ/ đơn vị công tác Chức vụ Hội Điện thoại Địa chỉ 1 Ông Phạm Hữu Thư Phó CT LH các Hội KHKT HP Chủ tịch Hội... Read more »

Đại hội lần thứ III Hội hữu nghị Việt – Pháp thành phố Hải Phòng (nhiệm kỳ 2015-2020): Thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị lên tầm cao mới trong bối cảnh toàn cầu hóa

Sáng 09/1/2016, Hội hữu nghị Việt – Pháp thành phố Hải Phòng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020. Tới dự có đại diện Tổ chức Hoa... Read more »

Hội liên hiệp hữu nghị Việt Pháp 1

Hội liên hiệp hữu nghị Việt Pháp 1 Read more »