Mẫu thông tin Hội viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

 

THÔNG TIN HỘI VIÊN

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT PHÁP TP. HẢI PHÒNG

Họ và tên:……………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………… ………..

Điện thoại:……………………………………… Email:……………………………………………

Địa chỉ nơi ở:…………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………..

Nơi công tác:………………………………………………………………………….

Địa chỉ nơi công tác:……………………………………………………………………

Là Hội viên Hội Hữu nghị Việt – Pháp TP. Hải Phòng, tôi nhận thấy Hội là địa chỉ tin cậy dành cho những người yêu quí nước Pháp, đã và đang có những hoạt động liên quan đến nước Pháp, tiếng Pháp, từng công tác tại Pháp và có thân nhân đang sinh sống, làm việc tại nước Pháp.

Tôi xin gửi thông tin cá nhân tới ban lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt – Pháp TP. Hải Phòng, mong muốn tham gia các hoạt động, giao lưu học hỏi, trau dồi nâng cao hiểu biết và kiến thức của mình, góp phần phát triển tình hữu nghị Việt – Pháp.

Tôi xin hứa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của hội viên như đã ghi trong Điều lệ.

Trân trọng cảm ơn !

 

T/M . BAN CHẤP HÀNH HỘI

 

 

 

 

         TS. Phạm Hữu Thư

Hải Phòng, ngày      tháng        năm
HỘI VIÊN

Bài viết khác

Tác giả: minhtri