Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Hải Phòng

Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố có địa chỉ tại số 15 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng. Liên hiệp là cơ quan đầu mối về hoạt động viện trợ phi chính phủ. Các tổ chức thành viên: Hội Hữu nghị Việt Nam- Anh; Hội Hữu nghị Việt Nam- Trung Quốc; Hội Hữu nghị Việt Nam- Campuchia; Hội Hữu nghị Việt Nam- Lào; Hội Hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản; Hội Hữu nghị Việt Nam- Hàn Quốc; Hội Việt Nam- Mỹ; Hội Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba; Hội Hữu nghị Việt Nam- Đức; Hội Hữu nghị Việt Nam- Pháp; Hội Hữu nghị Việt Nam- Séc; Hội Hữu nghị Việt Nam- Xlôvakia; Hội Hữu nghị Việt Nam- Ba Lan; Hội Hữu nghị Việt Nam- Bungari; Hội Hữu nghị Việt Nam- Nga; Hội Hữu nghị Việt Nam- Phần Lan; Uỷ ban Hoà bình TP Hải Phòng.

Liên hiệp đã tổ chức tốt công tác đối ngoại nhân dân. Trong công tác phi chính phủ nước ngoài, một số tổ chức hội thành viên đã phối hợp với các sở, ngành liên quan xúc tiến vận động các tổ chức quốc tế, đối tác của các nước triển khai các chương trình, dự án nhân đạo, bảo vệ môi trường, hợp tác đầu tư tại Hải Phòng. Các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hợp tác, hữu nghị được triển khai một cách đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với công tác đối ngoại chung của thành phố. Công tác phi chính phủ nước ngoài xúc tiến vận động tài trợ các chương trình, dự án. Công tác tham mưu, nghiên cứu và thông tin đối ngoại đã có đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của Liên hiệp.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *