Đơn xin vào Hội Hữu nghị Việt- Pháp TP Hải Phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN VÀO HỘI HỮU NGHỊ VIỆT PHÁP T.P HẢI PHÒNG

Kính gửi: Ban lãnh đạo Hội

Họ và tên:……………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………… ………..

Điện thoại:……………………………………… Email:……………………………………………

Địa chỉ nơi ở:…………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………..

Nơi công tác:………………………………………………………………………….

Địa chỉ nơi công tác:……………………………………………………………………

Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội Hữu nghị Việt – Pháp TP. Hải Phòng, tôi nhận thấy Hội Hữu nghị Việt – Pháp TP. Hải Phòng là địa chỉ tin cậy dành cho những người yêu quí nước Pháp, đã và đang có những hoạt động liên quan đến nước Pháp, tiếng Pháp, từng công tác tại Pháp và có thân nhân đang sinh sống, làm việc tại nước Pháp,

Tôi tự nguyện làm đơn này xin gia nhập Hội Hữu nghị Việt – Pháp TP. Hải Phòng để có cơ hội tham gia các hoạt động, giao lưu học hỏi, trau dồi nâng cao hiểu biết và kiến thức của mình, góp phần phát triển tình hữu nghị Việt – Pháp.

Kính mong Ban lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt – Pháp TP. Hải Phòng xét kết nạp tôi vào Hội, tôi xin hứa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của hội viên như đã ghi trong Điều lệ.

Trân trọng cảm ơn !

 

T/M . BAN CHẤP HÀNH HỘI

 

 

 

 

         TS. Phạm Hữu Thư

Hải Phòng, ngày      tháng        năm
NGƯỜI LÀM ĐƠN

Bài viết khác

Tác giả: minhtri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *